สมัครอีเมลล์โรงเรียน @mwk.ac.th (สำหรับครูและบุคลากร)

   หากครูและบุคลากรกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้รหัสผ่าน 12345678
   รอการเข้าใช้งานประมาณ 10-30 นาที

   ให้ทำการบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ด้วย


คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อ E-mail ที่ขอใช้งาน @mwk.ac.th
 
* หากมีปัญหาการเข้าใช้งานติดต่อ Messenger : ครูนุ่มแอดมจว.​หรือทางอีเมล์ [email protected]