ระบบบริการอินเทอร์เน็ต โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


   1. บริการ Google Apps for Education
   ด้วยงานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของบริการที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   จึงได้สมัครและเปิดใช้บริการ Google Apps for Education ขึ้น และให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

   วิธีการใช้บริการ    บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ใช้บริการภายในโรงเรียนล็อกอิน
   และใช้บริการบน Google Apps for Education ได้ทันที เปิดเว็บไปยัง mail.google.com
   เข้าใช้บริการด้วย Email: อีเมล เช่น [email protected] และ Password: 12345678
   อ่านข้อตกลงและคลิกปุ่มยอมรับข้อตกลง
   เข้าถึงบริการอื่นได้โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละบริการ

   การยกเลิกหรือลบอีเมล Google Apps for Education @mwk.ac.th
   เนื่องด้วยทาง Google มีการจำกัดจำนวนอีเมลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขององค์กร
   จึงทำให้ต้องมีการจัดสรรอีเมลใหม่ ให้กับนักเรียนและบุคลากรใหม่ในทุกปีการศึกษา ซึ่งจะมีการดำเนินการยกเลิกหรือลบอีเมล ดังต่อไปนี้
   ครูและบุคลากรที่ได้ย้าย/ลาออก/เกษียณอายุราชการ จะดำเนินการลบอีเมลภายใน 90 วัน
   นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6 จะดำเนินการยกเลิกภายใน 60 วัน หลังจากสำเร็จการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
   จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
   1. สำรองข้อมูลออกจากอีเมล ,Google Classroom
   2. ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive
   3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีในเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ที่ใช้อีเมล @mwk.ac.th ในการสมัคร
   หมายเหตุ : หากเกินกำหนดทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้น

   การจำกัดพื้นที่ในการใช้งานอีเมล Google Apps for Education @mwk.ac.th
   เนื่องด้วย Google มีการจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลขององค์กรอยู่ที่ 100 TB ทางโรงเรียนจึงขอจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้

   นักเรียน 20 GB
   ครูและบุคลากร 100 GB
   ฝ่ายงาน 100 GB

   2. บริการ Canva for Education
   𝘾𝙖𝙣𝙫𝙖 𝙛𝙤𝙧 𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
   - ใช้เทมเพลตได้ทุกแบบ ไม่จำกัด ไม่มีลายน้ำ
   - เข้าถึงเท็มเพลตพรีเมี่ยมได้ไม่จำกัด และพร้อมภาพถ่าย วิดีโอ เสียง กราฟิก และสต๊อคพรีเมี่ยมอื่นๆ
   อีกมากกว่า 100 ล้านรายการฟรี
   - ใช้ฟีเจอร์ตัดภาพพื้นหลังออกจากรูปภาพได้
   - ดาวน์โหลดงานความละเอียดสูงได้
   - ฯลฯ
   (เทียบเท่า 𝘾𝙖𝙣𝙫𝙖 𝙋𝙧𝙤 มูลค่า 1,850 บาท/ปี)

   3. บริการอินเทอร์เน็ต
   บริการอินเทอร์เน็ตฟรี สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
   เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้รหัสที่ทางโรงเรียนกำหนดให้