สมัครรหัสการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (สำหรับครูและบุคลากร)

   ครูและบุคลากรสามารถใช้รหัสการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 1 คน ต่อ 3 เครื่อง
   หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รอการเข้าใช้งานประมาณ 10-30 นาที


   ให้ทำการบันทึกข้อมูลที่กรอกไว้ด้วย ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการเข้าระบบ

คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
Username
Password
 
* หากมีปัญหาการเข้าใช้งานติดต่อ Messenger : ครูนุ่มแอดมจว.​หรือทางอีเมล์ [email protected]