สมัคร Canva for Education สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร


   สิทธิ์พิเศษสำหรับชาวเหลืองดำ 💛🖤
   𝘾𝙖𝙣𝙫𝙖 𝙛𝙤𝙧 𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
   - ใช้เทมเพลตได้ทุกแบบ ไม่จำกัด ไม่มีลายน้ำ
   - เข้าถึงเท็มเพลตพรีเมี่ยมได้ไม่จำกัด และพร้อมภาพถ่าย วิดีโอ เสียง กราฟิก และสต๊อคพรีเมี่ยมอื่นๆ
   อีกมากกว่า 100 ล้านรายการฟรี
   - ใช้ฟีเจอร์ตัดภาพพื้นหลังออกจากรูปภาพได้
   - ดาวน์โหลดงานความละเอียดสูงได้
   - ฯลฯ
   (เทียบเท่า 𝘾𝙖𝙣𝙫𝙖 𝙋𝙧𝙤 มูลค่า 1,850 บาท/ปี)
   ขั้นตอนการรับสิทธิ์
   1.สมัครหรือลงชื่อเข้าใช้ 𝘾𝙖𝙣𝙫𝙖 ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
   ด้วยอีเมลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม (@mwk.ac.th) ให้สำเร็จก่อน
   2.ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กับทางโรงเรียนได้ที่
    >> https://forms.gle/EAg2xhqUS5syizo78
   3.รอทางโรงเรียนอัพเดทสิทธิ์การเข้าใช้งานผ่านทางอีเมลโรงเรียนได้ภายใน 1-2 วัน
   4.เมื่อได้รับอีเมล ให้คลิกเข้าร่วมชั้นเรียน ก็จะสามารถใช้ 𝘾𝙖𝙣𝙫𝙖 𝙛𝙤𝙧 𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 ได้ทันที

   หมายเหตุ :
   สำหรับนักเรียน
   1. เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   จะไม่สามารถใช้อีเมลของโรงเรียน และ Canva for Education ได้

   สำหรับครูและบุคลากร
   1. เมื่อย้ายโรงเรียน/ลาออก/เกษียณอายุราชการ จะไม่สามารถใช้อีเมลของโรงเรียน และ Canva for Education ได้
   2. หากเคยได้รับการยืนยันจาก Canva for Education แล้ว สามารถใช้สิทธิ์เดิมได้ ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่